Škola

Hudební obor Hudební obor studijní zaměření

Hra na klavír

Hra na klavír

Hra na klavír

Přípravná estetická výchova

Hra na klavír

Hra na lesní roh

Hra na klavír

Hra na kytaru
Hra na elektrickou kytaru
Hra na basovou kyratu

Hra na klavír

Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu

Hra na klavír

Hra na klarinet
Hra na saxofon

Hra na klavír

Hra na housle
Hra na violoncello
Hra na kontrabas

Hra na klavír

Hra na trubku

Hra na klavír

Hra na bicí nástroje

Hra na klavír

Sólový zpěv
Sborový zpěv

Hra na klavír

Hra na pozoun

Hra na klavír

Orchestrální hra

Hudební obor Výtvarný obor studijní zaměření

Přípravná estetická výchova

Přípravná estetická výchova

Keramika

Keramika

Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba