Základní umělecká škola Nová Role

ZUŠ je příspěvkovou organizací, je vedena ve školském rejstříku MŠMT ČR

Cover image

Umělecké obory

Hudební obor

Studijní zaměření

Více

Ředitel školy

Jaromír Marouš, DiS.

Pedagogický sbor

Více

Výtvarný obor

Studijní zaměření

Více